Příchozí, prosím pozor...!

07.03.2018

během Vaší první návštěvy nezapomeňte prosím vždy mít u sebe zprávu z Vašeho předchozího vyšetření (noví takovou zprávu samozřejmě nemají). Vezměte rovněž zprávy z jiných odborných ambulancí, které navštěvujete! Zjednoduší to a značně urychlí nezbytný administrativní proces úvodního sepisování. Děkuji!