Proč revmatologie v Karviné...?

 

MUDr. GABRIELA STOLARZ

REVMATOLOG

Dobrý den, jmenuji se Gabriela Stolarz a jsem moc ráda, že se nám v březnu 2018 podařilo nově otevřít tuto revmatologickou ambulanci v Karviné. Mou motivací bylo přiblížit ambulantní zdravotní péči v oboru revmatologie Vám pacientům, kteří jste ještě do té doby za mnou museli dojíždět nemálo kilometrů. Zároveň je naše ambulance otevřena i pro zcela nové pacienty, kdy však musíme každý ojedinělý případ spolu pečlivě pořešit s respektem k tomu, abychom stále dokázali našim stávajícím i právě těm novým pacientům zaručit stále přijatelný a akceptovatelný termín vzhledem k povaze jejich onemocnění. Mou snahou je svou profesionální péčí oslovit i širší okruh pacientů, například těch pracovně vytížených, čemuž jsem také přizpůsobila své ordinační hodiny.

Kromě tradičních lékařských postupů mohu u komplikovaných a indikovaných pacientů zajistit biologickou léčbu klasicky cestou pojišťovny či cestou studií, na níž ve své praxi úzce spolupracuji s Centrem pro biologickou léčbu Sagena s.r.o. a také s Biologickým centrem Bormed s.r.o.,

Domnívám se, že kvalifikace, kterou jsem během svého studia na Karlově univerzitě v Praze a následné své revmatologické praxe dosáhla a kterou stále prohlubuji, je  pro Vás zárukou profesionální zdravotní péče. Ujišťuji Vás, že osobní, až takřka "rodinný" přistup k pacientům bude pro nás vždy prioritou a zároveň věříme, že rovněž z Vaší strany minimalizuje pocit případného stresu či obav.

Společně se svou sestrou Jaroslavou Tomankovou jsme připraveny se Vašim revmatologickým potížím podívat pořádně na zoubek :-)


Na viděnou! Vaše