Vánoční svátky 2021

20.12.2021

Milí pacienti,

tak se nám opět sešel rok s rokem a nám se naskytuje velmi příjemná příležitost, abychom Vám z celého srdce popřáli klidné vánoce, hodně pohody, elánu a pozitivní motivace do nového roku 2022, ve kterém kéž by se už všechna mračna opravdu rozplynula. A víte, co bychom si přáli, aby nám všem Ježíšek naježil? Zdraví! Nic důležitějšího opravdu není. Ať už je to spojeno se štěstím, sebedisciplínou v našem životním stylu, zamítavým nebo kladným postojem k novým výzvám, to už necháme na každém z nás. Prostě buďme zdraví, pak půjde vše lépe. Po vánoční pauze Vás opět rádi uvítáme počínaje pondělím 3. 1. 2022.

Ordinujeme tedy do středy 22. 12. 2021 do 13.00 hodin. Děkujeme za pochopení!