NOVINKY

abychom i nadále byli schopni věnovat dostatečnou péči každému ze stávajících pacientů, s okamžitou účinnosti jsme bohužel nuceni pozdržet náběr nových pacientů až do odvolání.

dovolujeme se Vás informovat, že ve dnech 7. 3. - 9. 3. 2022 budeme čerpat dovolenou, tudíž naše ordinace bude uzavřena. V těchto dnech nebudou u nás prováděny ani odběry.

tak se nám opět sešel rok s rokem a nám se naskytuje velmi příjemná příležitost, abychom Vám z celého srdce popřáli klidné vánoce, hodně pohody, elánu a pozitivní motivace do nového roku 2022, ve kterém kéž by se už všechna mračna opravdu rozplynula. A víte, co bychom si přáli, aby nám všem Ježíšek naježil? Zdraví! Nic důležitějšího opravdu není....