NOVINKY


 

během Vaší první návštěvy nezapomeňte prosím vždy mít u sebe zprávu z Vašeho předchozího vyšetření (noví takovou zprávu samozřejmě nemají). Vezměte rovněž zprávy z jiných odborných ambulancí, které navštěvujete! Zjednoduší to a značně urychlí nezbytný administrativní proces úvodního sepisování. Děkuji!

Premiéra

06.03.2018

Hlásím, že premiéru již tedy máme za sebou. Jedeme naplno. Z prvních reakcí mého okolí a také koutem očka ze sledovanosti našich webových stránek jsem zjistila pro mě překvapivý zájem o dění kolem naší nové ordinace. Nu, a jelikož taková povzbudivá reakce nemůže ...